Mag-ház és a benne működő civil konzorcium Magyarországon egyedülálló közösségi színtérként létrehozott épített és közösségi érték, amely franciaországi adaptáció során helyi közösség innovatív szellemi és gazdasági termékeként az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi érték is egyúttal. A ház mindenki előtt nyitva áll, életkortól, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Tiszteletben tartja mindenki személyes nézeteit és a konzorciumi megállapodás keretét biztosító SZMSZ-ében megfogalmazza és egyúttal kizárja, hogy a Mag-ház és a konzorciumot alkotó egyesületek bármilyen politikai párthoz vagy mozgalomhoz, illetve felekezethez kapcsolódjanak.
Határozatlan időtartamra alakult abból a célból, hogy mintaként szolgálva lehetőséget nyújtson az embereknek arra, hogy ráébredjenek képességeikre, fejleszthessék személyiségüket és felkészülhessenek arra, hogy egy élő közösség aktív és felelős polgárai legyenek.
A fenti cél érdekében különféle szabadidős és művelődési tevékenységeket szervez: sportfoglalkozások, művészeti és szellemi tevékenységek, tanfolyamok, gyakorlati foglalkozások, műhelyek stb.; illetve helyiségeivel: előadótermével, foglalkoztató termeivel, játéktermével, szállásszolgáltatással, udvarával, s annak kínálatával, valamint a konzorciumot alkotó szervezetek munkatársaival, önkénteseivel az ilyen tevékenységekben részt venni kívánó tagjai szolgálatára áll.
A működtetéséhez és fenntartásához adaptált együttműködés, a valós közösségiségre összpontosító közhasznú feladatok felvállalása és ellátása fenntartható módon biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát.

2903 Komárom, Csendes utca 8.
Tel. :  34/526-955
E-mail: eletter@novonet.hu
Facebook: facebook.com/maghaz.monostor

Wikipedia_Mag-ház